Hultsfred slätt

Landets mest kända övningplats! Här exercerade Mobergs Rasken och här levde Emil i Lönneberga loppan.

Gustav IV Adolfs beslut 1796 att förlägga Kongl. Calmare Regementes övningsplats till Hulingsryd (Hultsfred) var förutsättningen för Hultsfreds framväxt. Utan regementet är det knappast troligt att järnvägarna dragits just här. Utan järnväg hade inte Hultsfred blivit en expanderande industriort.

Rätt & Slätt
I det gamla proviantförrådet - i knektmun fläskförrådet - finns utställningen Rätt & Slätt som belyser livet på slätten. Utställningen är skapad av scenografen Peter Hingström i samarbete med Virserums Konsthall.

Utanför står den magnifika åtta ton tunga minnesstenen, rest 1927.

Kulturstig
En slinga på ca 2 km med 23 informativa skyltar, ger dig en god bild över det forna regementsområdet. Följ den blå-gula markeringen. Stensatta hålor i marken minner om när maten lagades i kokgropar. Grundstenar visar var de stora lägerhyddorna stod. Officersdasset, en förläggningsbarack, musikpaviljongen, gevärssmedjan, proviantförrådet, officers-kasernerna Skedala och Backamo är byggnader som fortfarande finns kvar.

Karl XI:s skans
I en talldunge mittemot villaområdet Silverslätten i Hultsfred ligger Karl XI:s skans. Skans är en äldre form av befästningsanordning med jordvall. Denna skans är närmast kvadratisk och inklusive hörntornen ca 35 x 35 meter stor. Skansen anlades troligen strax efter Karl XI:s inspektion av Kungliga Kalmar Regemente på Hultsfreds slätt år 1688. Han exercerade då själv trupperna och lär vid detta tillfälle ha anbefallt att en stjärnskans skulle uppföras i den södra delen av övningsområdet.

Skyttevärn
I den höga tallskogen gömmer sig ett fantastiskt system av skyttevärn. Löpgravarna ringlar sig närmare en kilometer häromkring. Följ Silverdalsvägen söder om Knektagården, tills villorna tar slut, och skogen tar vid. Där har Länstyrelsen bedrivit fornvård och med skogsvårdssyrelsens hjälp rensat och avverkat tallarna i ett område så att en del av värnen blir väl synliga.

Förläggningsbaracken
Den sista förläggningsbaracken är numera ett föreningshus. Där finns bl a Hultsfreds Forskarstuga där du kan få hjälp med både din och Hultsfreds historia.

Där arbetas med

  • Kalmar Regemente på Hultsfreds slätt, inkl. soldater och soldattorp
  • Fotoarkiv
  • Husarer i kommunen
  • Gamla kartor, kartior med kolbottnar, tjärdalar och torp
  • Släktforskning

I samma hus finns också tre utställningar om Hultsfred på 1950-talet: Rune Frodes frisérsalong, Eric Lundbergs affär och den unga familjens hem.

GPS-koordinater:

Lat: N 57º 30' 28.43"

Long: E 15º 51' 1.08"

Till karta

http://www.hitta.se/LargeMap.aspx?z=3&mp=%3Cpts%3E%3Cpt%20x%3D%221502700%22%20y%3D%226375820%22%20i%3D%22http%3A//www.hitta.se/images/point.png%22%3E%3Ct%3EHultsfred%20Sl%E4tt%3C/t%3E%3C/pt%3E%3C/pts%3E

Denna text är hämtad från http://www.hultsfred.se/templates/Page.aspx?id=1348

Bilderna är ur Mats Nässerts bildsamling.

Framsidan på håll.jpeg
Framsidan nära.jpeg
Framsidan.jpeg
Från sidan.jpeg
Frånsidan.jpeg
Minnesstennen i Hultsfred 1.jpg
Detaljer på stenen.jpg
Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)