Växjö och I 11 närövningfält

På I 11 närövningsfält finns några minnesstenar. Dels upp vid forna fotbollsplanen och i anslutning till sydvästragrinden.

 

Foto: Mats Nässert©

Denna minnessten står i Regementsparken vid Elva-gården i Växjö. Stenen är flyttad. Avtäcktes av Konung G V A 1923 vid regementets 300 års jubileum.

Stenens framsida har följande text: ÅT MINNET AF DEM SOM SEDAN FORDOMTIMA I SMÅLANDS FOTFOLK OCH FRÅN ÅR 1623 UNDER LUNGL. KRONOBERGS REGEMENTES FANOR TROGET TJÄNAT KONUNG OCH FÄDERNRSLAND RESTES VÅRDEN ÅR 1923.

Stenens baksida.

På stenens baksida finns de segernamn som finns på regementets fana: MEWE 1626 • WITTSTOCK 1636 • LANDSKRONA 1677 • FRAUSTADT 1706 • HELSINGBORG 1710 • WALKEALA 1790. Texten avslutas med följande inskription: VITTNA OM VÅRA FÄDERS MOD OCH PLIKTUPPFYLLELSE I STRID FÖR SVERIGES ÄRA OCH RÄTT.

På bronsplattan kan man läsa följande text: SOLDATER FRÅN SMÅLAND VAPENÖVADES HÄR UNDER KUNGL. KRONOBERGS REGEMENTES FANOR ÅREN 1623 - 1778 OCH 1915 - 1992. Denna sten finns vid före detta regementets fotbollsplan. Avtäcktes i samband med nedläggningen av regementet 1992.

Minnesstenen vid forna fotbollsplanen. Baksidan.

Minnesstenen vid forna fotbollsplanen. Bronsplattan med inskription.

Pionjärstenen 1928

Denna minnessten fina vid utfarten från kasernområdet vis sydvästra grinden. Stenen har följande text: Överst på stenen finns en kunglig krona. Texten är synnerligen svårtolkad. Då den inhuggna texten är alldelse för grund. Stenen för porös så texten vittrar bort. Stenen restes i april 1999. Vad vi fått fram är detta den så kallade Pionjärstenen och har tillkommit 1928. Denna minnessten har tidigare stått ut på närövningsfältet i anslutning till Bokhultet. Det finns rester av en väg som 1928 byggdes av pionjärplutonen. Någon nämnde att det var en central utbildning för pionjärer som byggde nämnda väg

 

Minnessten vid sydvästra grinden. Väder och vind har gått hårt åt stenen så texten är näst intill oläsbar. Baksidan.

Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)