Tegnaholm

Regementet har sitt ursprung i de fänikor som sattes upp i Kronobergs län 1543. År 1616 organiserades enheterna tillsammans med andra från närliggande Kalmar län av Gustav II Adolf till Smålands storregemente där tolv av totalt 24 kompanier rekryterades i Kronobergs län.

Smålands storregemente bestod av tre fältregementen där Kronobergs regemente var ett. 1623 splittrades storregementet och bildade tre mindre regementen där Kronobergs regemente var ett.

Regementet deltog 1709 i slaget vid Poltava där det led stora förluster och den 1 juli föll hela regementet i fångenskap i samband med kapitulationen vid Perevolotjna. Kronobergs regemente återuppsattes i Sverige samma år. Regementets första befälhavare var Patrick Ruthven. Regementet gavs beteckningen I 11 (Infanteriregemente 11) år 1816.

 

Minnesmärke av granit.


Text under regementets vapenbild:

DENNA GÅRD TENGAHOLM, VAR UNDER INDELNINGSVERKET 1686 -1876 BOSTÄLLE FÖR ÖVERSTEN VID KUNGL. KRONOBERGS REGEMENTE.

REGEMENTETS KAMRATFÖRENING RESTE STENEN 1973.

(Vid regementets 350 års jubileum)

 

Stenen är i behov av rengöring.

 

Text: Mats Nässert • Foto: Jolanta Nässert ©

Tegnaholm 1.jpg

Stenen på håll.

Tegnaholm 2.jpg

Stenen framifrån.

Trgnaholm 3.jpg

Stenen från sidan.

Tegnaholm 4.jpg

Stenen från åtsidan.

Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)