Nya föremål till vårt museum. Detta MÅSTE bara ses. Du har inget val bara gör ett eller två besök eller fler ändå!!!

Vill du se en fin film om vårt museum?

Om du trycker på länken nedan och skriver in lösenordet får du se något fint.

https://vimeo.com/167723289

Lösenord: smhs

Museets är ÖPPET se under fliken besök museet.

2019-06-25

För grupper boka tid på e-postadressen nedan. Är en länk att trycka på.
enassert@gmail.com

Uppdatering av hemsidan har skett

2019-06-25

 

2014-02-08

En exempelnyhet. För att ändra till din egen text, klicka på knappen med en penna på sig.

Här ser du hur många besökare vi har på vår sida.

[counter]

2013-03-11

En exempelnyhet. För att ändra till din egen text, klicka på knappen med en penna på sig.

Handgranater, minor mm

Museet har erhållit en stor samling med handgranater, minor av alla de slag, samt tänd- och sprängmedel. När denna samling är katalogiserad och fotograferad kommer föremålen att presenteras på denna sida.

Samlingen kommer sedan att visas i vår utställningshall. Samlingen är av stor omfattning. Vi vågar påstå den största utanför Armémuseum.

2011-03-20

En exempelnyhet. För att ändra till din egen text, klicka på knappen med en penna på sig.

ARBETSDAGAR

Följande dagar träffas vi i museet för att fixa till kommande säsong. Följande dagar startar kl 10:00; För tillfället inga planerade arbetsdagar.

 

 

Jag rekommenderar Din Studio 

Välkommen till Smålands
Militärhistoriska Centrum

Det ledande militärmuseet i Småland

 

 Smålands Militärhistoriska Sällskap SMHS

är en ideell förening som arbetar med att bevara det militärhistoriska arvet i Småland. Med inriktning på 1900-talet fram till våra dagar. Vi försöker också blicka in i framtiden.

Se SMHS stadgar och § 1 som är vår portalparagraf där framgår mer i detalj vad vår verksamhet är.

SMHS har även till uppgift att stödja stiftelsens verksamhet med att genomföra aktiviteter, visningar och uppvisningar av olika slag.

ATT VARA MEDLEM! Du som har det militärhistoriska- och militärmuseala intresset? Du kan med fördel bli medlem i SMHS. Man kan antingen enbart vara stödjande medlem eller vara mer aktiv i museets arbeten. För mer information om vad detta innebär, tag kontakt med sällskapet. Tryck på denna länk!

 

Vårt museum arbetar med hela Småland samt Öland och i viss mån Blekinge. Det betyder armén, flyget och kustartilleriet. Vi arbetar med tidsperioden 1901 då allmänn värnplikt införs och framåt i tiden. En intressant och spännande period.

 

EFTERLYSNING

Vi söker ständigt efter föremål till vårt museums samlingar. Har du något att dela med dig? Tryck på denna länk så kan du läsa mer om vad vi är på jakt efter.

 

Sambandssektion

Som tidiagre nämndes i ett Medlemsbrev söker museet människor som brinner för detta med sambandstjänst. Vi skall bilda en sambandsgrupp. Denna grupp skall ta hand om museets sambandsmateriel. Se till att den vårdas, att alla tillbehör finns, kompletera museets utställningar. Ta hand om antenner och master. Här finns lite smått och gott att sätta händerna i.

 

Robotgrupp

Som ni ser har museet fått två Rb 65, den så kallade blodhunden. Tanken är att av dessa två vrak skall vi få till en visningabar robot. Vi i SMHS söker personer som har ett robotintresse i största allmänhet. Du som skulle vilja arbeta med Rb 65, hör av dig till oss. Kontaktuppgifter finns på annan plats på denna hemsida.

 

Det uniformerade Småland

En ny sektion inom SMHS, en uniformssektion. Denna sektion skall arbeta med förbanden i Småland och deras uniformering. Första steget är att inventera museets uniformsbestånd. Men även tillbehör till uniformer så som knappar, emblem, huvudbonader, fotbeklädnader, utmärkelsetecken mm mm. Sedan skall utställningen med uniformer ses över. Denna utställning behöver snyggas till och kompletteras. Här finns mycket spännande saker att göra för den som har detta intresse.